Skorzystaj z usługi Concierge - spersonalizowana pielęgnacja

Polityka prywatności

Raya Group Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Niniejsza polityka określa sposób, w jaki Raya Group Sp. z o.o. wykorzystuje informacje zbierane o Państwie, gdy korzystają Państwo z witryny handlowej Raya Group Sp. z o.o. www.forlled.com.pl zwanej dalej łącznie „Witryną”, oraz gdy komunikują się Państwo z nami (nasze „Usługi”). Dzięki niej dowiedzą się Państwo o tym skąd posiadamy Państwa dane i w jaki sposób wykorzystujemy informacje które posiadamy w tym informacje zbierane przy użyciu plików „cookies”. Wskazujemy także jak mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

GROMADZONE INFORMACJE

Zbieramy informacje o Państwie, gdy odwiedzają Państwo Witrynę i kontaktują się Państwo z nami.

Cel

Informacje te pomagają nam lepiej Państwa poznać i oznacza to, że możemy wykorzystać Państwa preferencje, aby tworzyć dla Państwa spersonalizowane oferty z naszymi produktami. Wykorzystanie plików Cookies umożliwia nam poprawę specyfikacji Witryny i wyświetlania reklam w Witrynie i na innych stronach.

Odbiorcy

Informacje są przekazywane naszym dostawcom usług, gdy jest to niezbędne w celu świadczenia Państwu żądanej usługi.

Niektóre informacje (w tym historia zakupów i profil) mogą, w zależności od Państwa preferencji i za Państwa zgodą, być przekazywane naszym partnerom biznesowym, aby mogli Państwu przesyłać spersonalizowane oferty.

INFORMACJE, KTÓRE PODAJĄ PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO.

Zbieramy informacje, które podają Państwo bezpośrednio, gdy używają Państwo Witryny i Usług.

Dotyczy to następujących sytuacji:

• tworzenie konta online,

• skontaktowanie się z nami telefonicznie,

• skontaktowanie się z nami poprzez zewnętrzny serwis społecznościowy,

• skontaktowanie się z nami w jakikolwiek inny sposób.

Przekazanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, ich niepodanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usługi, przekazania informacji lub osiągnięcia innego celu, dla którego dane są przetwarzane.

Gromadzimy następujące kategorie informacji:

• Informacje identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, dane do kontaktu) niezbędne do zidentyfikowania Państwa w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług (np. utworzenie konta online),

• Informacje transakcyjne potrzebne do przetworzenia Państwa zamówienia (wybrane produkty, dostawa i adres rozliczeniowy, numer telefonu i adres e-mail, metoda płatności, w tym informacje o karcie płatniczej i dacie jej ważności, a także o posiadaczu rachunku karty płatniczej, gdy dokonują Państwo płatności online),

• Dane dot. historii kontaktów z nami (możemy przechowywać również historię naszych relacji, przypadków skontaktowania się z obsługą klienta lub złożenia reklamacji).

Dane, których wymagamy i które są niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa życzenia, są zaznaczone gwiazdką lub podobnym znakiem na formularzach gromadzenia danych, lub określane jako obligatoryjne ustnie, gdy są zbierane. Jeśli nie wypełnią Państwo wymaganych pól lub nie dostarczą informacji zaznaczonych jako wymagane, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytania.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY AUTOMATYCZNIE.

Automatycznie zbieramy o Państwie informacje, gdy wchodzą Państwo na lub korzystają z Witryny, lub dokonują transakcji zakupu, w szczególności:

• Dane dot. połączenia: zbieramy informacje o urządzeniu, którego Państwo używają do przeglądania i korzystania z Witryny (takie jak system operacyjny, typ przeglądarki, czy używają Państwo serwerów proxy, przybliżona lokalizacja adresu IP celem identyfikacji Państwa komputera, czas trwania wizyty na stronie, odwiedzane strony oraz link, który przekierował Państwa na Witrynę).

Informacje o przeglądaniu (czy są Państwo zalogowani, czy nie): możemy używać plików cookies i innych technologii śledzenia w celu zbierania informacji o Państwie, gdy korzystają Państwo z naszej Witryny lub wysyłamy do Państwa wiadomości e-mail. Informacje te pozwalają nam wydedukować Państwa preferencje względem określonych marek lub produktów i przeanalizować sposób, w jaki wchodzą Państwo w interakcję z określoną treścią. Informacje są zbierane niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani, czy nie. Są one takie same, bez względu na urządzenie, z którego Państwo korzystają. Ponadto w zależności od danych, jakie już posiadamy, niektóre formularze mogą zostać wstępnie wypełnione dzięki automatycznemu pobraniu tych danych do formularza.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD NASZYCH PARTNERÓW I Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Możemy również uzyskać informacje o Państwie z innych źródeł i połączyć je z informacjami o Państwie, które zbieramy, np.:

• Informacje z lokalnych baz danych usług pocztowych celem weryfikacji i aktualizacji adresów do dystrybucji;

•Dane udostępniane przez niezależnych partnerów: są to informacje, które zostały udostępnione przez niezależnych partnerów, z którymi nawiązali Państwo kontakt i którym Państwo zezwolili na udostępnienie nam Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub reklam ukierunkowanych. Są to dane społeczno-demograficzne (takie jak Państwa społeczno-zawodowa kategoria, zakres wiekowy, płeć itp.) informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail lub numer telefonu), dane profilowe (takie jak preferencje względem określonych produktów lub usług, przedmioty zainteresowania itp.);

• Dane udostępniane przez serwisy społecznościowe: są to informacje udostępniane nam przez serwisy społecznościowe, z których Państwo korzystają poprzez naszą Witrynę.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE INFORMACJE?

Zbieramy dane osobowe wyłącznie gdy mamy do tego podstawę prawną.

Zbiory danych osobowych opisane poniżej są tworzone jedynie dlatego, że są:

1) NIEZBĘDNE DO DOSTARCZENIA PAŃSTWU USŁUG I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ PAŃSTWA.

Wykorzystujemy Państwa dane, aby zarządzać zawartymi kontraktami i Usługami i aby wypełnić nasze obowiązki umowne, w szczególności:

• W celu dostarczenia produktów i usług zamawianych przez Państwa online, przetwarzania transakcji i rozliczenia, zapewnienia dostawy;

• W celu zarządzania Państwa kontem online;

• Wszelka inna bieżąca lub przyszła obsługa związana z Usługami i uwzględniona w różnych warunkach korzystania.

i/lub

2) NIEZBĘDNE DLA NASZEGO UZASADNIONEGO INTERESU.

W tym przypadku zapewniamy uwzględnienie jakiegokolwiek potencjalnego wpływu, jaki ten zbiór może mieć na Państwa i, bardziej ogólnie, użytkowników Witryny. Jeśli uznamy, że Państwa interesy i fundamentalne prawa i swobody wykraczają poza nasz uzasadniony interes, nie będziemy wykorzystywać Państwa danych na tej podstawie i możemy prosić o Państwa zgodę.

Zarządzanie naszymi relacjami z klientami.

Zarządzamy naszą relacją z Państwem poprzez aktualizowanie bazy danych, która zawiera istniejących i potencjalnych klientów.

Upewniamy się, że mogą Państwo przeglądać Witrynę swobodnie korzystając z jej funkcjonalności. Mówiąc ogólnie, mogą Państwo przeglądać Witrynę bez konieczności podawania danych, które Państwa identyfikują. Jednakże, informacje o przeglądaniu (zbierane za pomocą plików cookies) są gromadzone automatycznie (zob. sekcja „Informacje, które gromadzimy automatycznie.”), aby zapewnić bezpieczeństwo Witryn i Usług oraz spersonalizować doświadczenie użytkownika online.

Badania i statystyki w zakresie zachowania.

Zebrane informacje wykorzystujemy również w badaniach i statystykach, po ich zanonimizowaniu.

i/lub

Poza tymi przypadkami, są one również zbierane np. gdy wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam reklamację, zapisują się na newsletter, lub gdy Państwo publikują komentarz, lub też, gdy taka zgoda jest wymagana prawem (np. aby przesłać Państwu ofertę partnerów poprzez e-mail lub wiadomość SMS lub użyć plików cookies do tworzenia reklam ukierunkowanych), które umożliwiają nam:

Zapewnienie skutecznej obsługi klienta.

Wykorzystujemy Państwa dane do komunikowania się z Państwem i odpowiadania na Państwa pytania, zarządzania Państwa reklamacjami (obsługa klienta).

Przekazanie Państwu informacji o naszych produktach, usługach, ofertach, promocjach, korzyściach i wydarzeniach oraz aby udostępniać informacje, które mogą Państwa zainteresować.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, aby zarządzać naszymi relacjami sprzedażowymi w sposób dynamiczny. Przetwarzamy Państwa dane także po to, aby prezentować nasz wizerunek firmowy oraz promować nasze produkty i usługi, w tym wyróżniać usługi właściwe ze względu na Państwa lokalizację geograficzną i przeprowadzać badania konsumenckie i badania marketingowe. Oferty mogą również dotyczyć produktów i usług stron trzecich. Jeśli zasadniczo nie chcą Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane w ten sposób, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie zarządzania kierowanymi do Państwa materiałami reklamowymi?

Ważne informacje na temat przetwarzania w celu zapobieżenia i zarządzania zdarzeniami płatniczymi

W ramach naszej walki z oszustwami internetowymi, informacje o Państwa zamówieniu oraz informacje o urządzeniu użytym do złożenia zamówienia (w szczególności o systemie operacyjnym, lokalizacji urządzenia, informacji o tym, czy zastosowano serwer proxy itp.) są zbierane automatycznie za Państwa zgodą i są wykorzystywane do analizy Państwa transakcji celem wykrycia oszustwa i uniknięcia niezapłaconych kwot. Mogą one zostać wysłane do wszystkich stron trzecich zgodnie z prawem lub wyznaczonych przez Raya Group wyłącznie w celu zidentyfikowania tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, użytej metody płatności i planowanej dostawy. Mogą Państwo odmówić udzielenia zgody lub wycofać zgodę w dowolnym czasie, jednakże, jeśli Państwo nie zgodzą się na pliki cookies wykorzystywane w celu zabezpieczenia transakcji, Państwa zamówienie nie będzie mogło być zatwierdzone automatycznie i będzie podlegało ręcznej weryfikacji. Do potwierdzenia zamówienia może być wymagany dowód tożsamości.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów innych niż do tych, dla których zostały one zebrane, chyba że zatwierdzą Państwo takie wykorzystanie w późniejszym czasie.

i/lub

3) NIEZBĘDNYCH DO PRZESTRZEGANIA NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH.

Niektóre dane mogą również być przechowywane, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa np. w zakresie okresów przechowywania danych.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZOSTAĆ POWIADOMIENI O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE?

Ważne: możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce, aby odzwierciedlić zmiany w stosowanych przez nas praktykach, określić Państwa praktyki w sposób bardziej szczegółowy lub zachować zgodność z przepisami prawnymi. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni poprzez wiadomość wyświetloną na stronie lub w inny, właściwy sposób, i poproszeni o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką.

POWIADOMIENIE O PLIKACH COOKIES

Gdy łączą się Państwo z naszą Witryną, na podstawie Państwa zgody, my (lub nasi partnerzy) mogą instalować różne pliki cookies na Państwa urządzeniu, aby rozpoznawać przeglądarkę na Państwa urządzeniu, dopóki pliki cookies (Państwa „Urządzenie”) jest ważne.

Ta strona pomoże Państwu zrozumieć, czym są pliki cookies, jak z niego korzystamy oraz jak mogą Państwo zmienić preferencje w zakresie tych plików.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” („ciasteczka”) to ogólny termin na pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym Państwa urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfona itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.), gdy przeglądają Państwo treść lub materiały reklamowe online. Takie pliki cookies umożliwiają tworzącemu zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje użytkownika lub informacje, jakie użytkownik wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.

Pliki cookies nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy użytkownik przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania nośnika.

Stosowanie plików cookies umożliwia powiązanie danych przeglądania z profilem użytkownika, bez względu na urządzenie, jakiego używa, dzięki technologii wymiany plików cookies wdrożonej przez partnerów, którzy tworzą te pliki, agencje informacyjne lub firmy zajmującej się reklamami cyfrowymi, aby można było śledzić podróż użytkownika bez względu na to, jakiego urządzenia lub nośnika używa.

OPCJE DOSTĘPNE W PRZEGLĄDARCE

Państwa przeglądarka może umożliwić Państwu opcje wyłączenia wszystkich lub niektórych plików cookies w sposób systematyczny lub według dostawcy plików cookies. Mogą Państwo również skonfigurować oprogramowanie Państwa przeglądarki, aby akceptować lub odrzucić pliki cookies (w zależności od przypadku lub wszystkich).

Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookies uniemożliwi Państwu korzystanie z naszej Witryny w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.

• Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer: należy kliknąć w przycisk Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne, Historia przeglądania, należy kliknąć Ustawienia. Następnie, należy kliknąć Wyświetl Pliki i je wybrać lub pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć. Następnie należy zamknąć okno, które zawiera listę plików cookies i kliknąć dwa razy OK, aby powrócić do Internetu.

• Jeśli używają Państwo przeglądarki Firefox: należy kliknąć ikonkę Menu Firefox, następnie przycisk Narzędzia, następnie Opcje; w okienku, które się pojawi, należy wybrać Prywatność i kliknąć Usuń Wybrane Ciasteczka. Należy wybrać pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć, a następnie je usunąć.

• Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Safari: należy kliknąć przycisk Ustawienia, a następnie Preferencje. W okienku, które się pojawi, należy wybrać Prywatność/Bezpieczeństwo, a następnie kliknąć Pokaż Ciasteczka. Należy wybrać pliki cookies, które chcą Państwo wyłączyć, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystkie.

• Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Chrome: należy kliknąć ikonkę menu Chrome, a następnie Ustawienia. Na dole strony należy kliknąć Pokaż opcje zaawansowane. W sekcji Prywatność należy kliknąć Ustawienia treści. Aby deaktywować ciasteczka:

• Należy wybrać Pliki cookies, kliknąć Wszystkie Pliki cookies i dane stron, a następnie najechać kursorem na stronę, którą utworzyły Ciasteczka i kliknąć X w prawym rogu lub kliknąć Usuń Wszystkie.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl